Prekių pristatymas

Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas.

Pardavėjas įsipareigoja pristatyti prekes Pirkėjui laikydamasis prekių aprašymuose nurodytų terminų. Šie terminai netaikomi tuo atveju, jei Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Pirkėjas sutinka, jog išskirtiniais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl Force Majeure aplinkybių.

Prekės pristatomos Pirkėjo nurodytu adresu.

Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti asmeniškai. Jei jis pats prekių priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu, remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

Prekes atiimant parduotuvėje, Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba įgaliotu jo atstovu patikrinti prekių būklę, prekių kiekį, kokybę ir asortimentą. Pirkėjui pasirašius sąskaitoje – faktūroje (važtaraštyje) ar kitame prekių Perdavimo – priėmimo dokumente, laikoma, kad prekės yra perduotos tinkamos būklės.
Naudojantis kurjerių paslaugomis, kurjeriai neatsako už prekės būklę, o tik už prekės pristatymą.

Tuo atveju, kai Pirkėjas, remdamasis šiomis Taisyklėmis, anuliuoja Pirkimo – pardavimo sutartį, jis įsipareigoja apmokėti visas tiesiogines prekių grąžinimo Pardavėjui išlaidas. Šių Pardavėjo išlaidų suma išskaičiuojama iš grąžintinų Pirkėjui už prekes sumokėtų pinigų.